Trainingcenter voor LibreOffice

Béter werk met vrije office-software

Het LibreOffice-trainingcenter is een activiteit van Nou&Off, dat sinds 2004 is gespecialiseerd in de ondersteuning van open source office-software. Ook is Nou&Off actief in de gemeenschappen achter de open source-projecten.
Bij migraties naar LibreOffice (vroeger OpenOffice) van bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties, is het opleiden van de medewerkers altijd een belangrijk onderdeel. Echter, veel mensen die met computers en software werken, zijn daarvoor maar weinig opgeleid. Ze missen dus vaak vaardigheden, die juist handig zijn als je goed met een ander programma, bijvoorbeeld LibreOffice, wilt werken. Wij besteden in onze trainingen aandacht aan al die facetten.

Migratietrainingen worden door Nou&Off bijna altijd op locatie verzorgd; korte trainingen gericht op het overstappen en met vaak gemengde klassen.
Het verder oefenen van specifieke vaardigheden, wordt daardoor niet bereikt. Daarvoor zijn open inschrijving trainingen nodig. Cursisten kunnen zich verder bekwamen in de vaardigheden, die nodig zijn voor het optimaal uitvoeren van hun taken. Het LibreOffice-trainingcenter voorziet in die behoefte.